Súkromie a politika


Tieto predpisy sa vzťahujú iba na túto webovú stránku, a nie na iné webové stránky, na ktoré poskytujeme odkazy. Tiež uzatvárame zmluvy s obchodnými partnermi, ktorých stránky môžu byť co-brandové alebo nami orámované a ktoré môžete navštíviť priamo prostredníctvom našich internetových stránok. Tieto stránky nie sú predmetom našej ochrany osobných údajov. Odporúčame Vám prečítať si zásady ochrany súkromia týchto iných webových stránok. Môžeme zmeniť našu politiku ochrany súkromia čas od času bez predchádzajúceho oznámenia a mali by ste pravidelne preskúmavať tieto predpisy, keď navštívite naše stránky.

Zhromažďovanie informácií

Za účelom poskytovania služieb, ktoré požadujete, a aby Vám boli poskytnuté viac personalizované služby, keď nás znovu navštívite, potrebujeme poznať Vaše záujmy. Tieto zistíme tým, že si prečítame Vaše pripomienky a pohľadom na tie najobľúbenejšie oblastí našich stránok.

Zhromažďovanie osobných informácií

Budeme zhromažďovať len osobné údaje od Vás (napr. meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu atď), ktoré ste nám poskytli dobrovoľne buď pri registrácii alebo v dopytovom formulári alebo zaslaním nám e-mailov. Prosím nezadávajte nám Vaše osobné dáta, ak nechcete, aby sme ich obdržali. Budeme používať tieto údaje iba pre účely, ktoré ste výslovne povolili alebo, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia a nebudeme ich dávat žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu.


Zber ďalších informácií

Okrem toho, že Vás žiadame o poskytnutie osobných informácií, môžeme zhromažďovať informácie o Vás automaticky pri návšteve stránok. Zhromažďovanie informácií môže zahŕňať použitie cookies a webových majákov. Webový maják je malý grafický obrázok umiestnený na webovej stránke, ktorá je navrhnutá tak, aby sme mohla sledovať návštevníkov našich stránok. Cookie je malý textový súbor, ktorý sa umiestni na Váš pevný disk počítača do Vášho webového prehliadača, pri prvej návšteve našich stránok. Cookie nám umožňuje identifikovať Váš počítač a zistiť podrobnosti o Vašej poslednej návšteve. Väčšina internetových prehliadačov súbory cookie prijíma automaticky, ale zvyčajne môžete meniť nastavenia Vášho prehliadača, vymazať cookies, alebo zabrániť automatickému prijatiu, ak dávate prednosť. Ak nechcete dostávať naše súbory cookies, nemôžeme zaručiť, že Vaše skúsenosti s našou webovou stránkou budú tak rýchle a reakcie schopné, alebo, ako keby ste si prijímali cookies. Ak chcete odstrániť súbor cookie v programe Internet Explorer v ponuke Nástroje kliknite na Možnosti Internetu. Na lište Všeobecné kliknite na tlačidlo Nastavenia a potom kliknite na tlačidlo Zobraziť súbory. Vyberte súbor cookie, ktorý chcete odstrániť, a potom v ponuke Súbor, kliknite na tlačidlo Vymazať. Informácie získané prostredníctvom cookies a webových majákov nie sú osobne identifikovateľné, obsahujú všeobecné informácie o nastavení počítača, pripojenie k internetu, napr operačného systému a platformy, IP adresy, Vaše prehliadanie vzorov a časovanie prezerania na našich webových stránkach a geografickú polohu.

Použitie Vašich informácií

Súhlasíte s tým, že môžeme získať, držať, korelovať, zlučovať a užívať Vaše informácie (vrátane osobných informácií), za účelom poskytnutia Vám našich služieb, doplnkových služieb a pre naše interné obchodné účely. Patrí medzi ne (bez obmedzenia): - prispôsobenie návštev web stránky a rozvoj dizajnu a štýlu web stránky k zlepšovaniu našich služieb pre Vás - informovať Vás o najnovších zmenách na našich webových stránkach, alebo produktoch, služby alebo reklamné ponuky, ktoré by Vás mohli zaujímať, - komunikácia (a personalizácia ako komunikácia) s Vami od spoločností AssetTradex a od iných renomovaných a dôveryhodných tretích strán (ak ste sa na tom dohodli), - informovanie Vás, ak ste boli úspešní v nejakej sútaži, alebo reklame;- zostavovanie zákazníckych recenzií, - pre účely prieskumu trhu, aby sa zabránilo zasielaniu ilegálnych, urážlivých alebo nežiadúcich komentárov na našich stránkach, - umožniť tretím stranám vykonať štatistické analýzy, technické, logistické či iné funkcie v našom mene, vrátane stanovenia behaviorálnych preferencí pre správu internetovej reklamy, - pre strategický rozvoj, - pre akýkoľvek účel vyžadovaný zákonom alebo nariadením,- pre účtovné účely;Zdieľanie informácií

Môžeme poskytnúť tretím stranám, podľa nášho uváženia, niektoré súhrnné štatistické údaje o Vašom používaní našich webových stránok, ktoré môžu zahŕňať demografické údaje, ako vekovú skupinu a/alebo zemepisnú polohu skupín užívateľov. To nebude obsahovať informácie, ktoré by Vás mohli osobne identifikovať. S Vaším súhlasom, môžeme odovzdávať osobné údaje tretím stranám. Budete mať možnosť odmietnuť v prípade, že informácie budú použité na tento účel. Vyhradzujeme si právo na prístup a zverejnenie osobných údajov v súlade s platnými zákonmi a zákonnými vládnymi žiadostami alebo žiadostami príslušných regulačných orgánov, aby naše systémy fungovali správne, alebo k ochrane buď nás, alebo našich užívateľov. Môžeme previesť, predať alebo postúpiť všetky informácie opísané v týchto predpisoch tretím stranám ako dôsledok predaja, zlúčenia, konsolidácie, zmeny kontroly, prevodu majetku alebo reorganizácie AssetTradexu. Súhlasíte s prevodom Vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (kde nemusí byt poskytnutá rovnaká ochrana pre takéto informácie ako je poskytovaná vo Veľkej Británii) v prípade, že spracovanie Vašich informácií vyžaduje takýto prevod.

Monitorovanie e-mailov

Môžeme sledovať a viesť záznamy o e-mailovej komunikácii, ktoré nám zašlete a ďalšej komunikácii s Vami v súlade s touto politikou a našimi ďalšími obchodnými záujmami.

Ochranné a bezpečnostné opatrenia

Žiadny prenos dát cez internet nemôže byť úplne bezpečný, a preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov a/alebo používania našich stránok. Avšak sme využili naše primerané úsilie chrániť bezpečnosť Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo použitím. Okrem našej ochrany Vašich osobných údajov, Vaše údaje sú chránené vo Veľkej Británii Zákonom o ochrane dát. Ten stanovuje, že informácie, ktoré o Vás máme by sa mali spracúvať spravodlivým a zákonným spôsobom a mali by byť presné, relevantné a primerané. Tieto informácie by mali v prípade potreby byť aktuálne a nemali by byť uchovávané dlhšie, než je nutné. Pomôžte nám, aby Vaše osobné údaje boli presné, tým že aktualizujete svoje registračné údaje na webových stránkach. Viac informácií o Zákone o ochrane dát a informačnom komisárovi nájdete na www.informationcommissioner.gov.uk

Zmena alebo prístup k Vaším informáciám

Ak sa Vaše osobné údaje zmenia (napr. Vaše poštové smerovacie číslo), alebo ak si neželáte dostávať informačné bulletiny alebo služby, na ktoré ste sa zaregistrovali, alebo ak chcete preskúmať alebo získať kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme, alebo máte iné otázky, prosím emailujte support@assettradex.com so všetkými podrobnosťami o Vašej žiadosti. Môžete kedykoľvek požiadať o prístup ku všetkým osobným informáciám, ktoré o Vás vedieme. Budeme poskytovať tieto informácie do 40 dní od písomnej žiadosti za malý administratívny poplatok.

%zAdditionalServices%